TÁC ĐỘNG CỦA PHẢN HỒI ĐỒNG CẤP TRONG LỚP HỌC THỰC HÀNH DỊCH ĐẾN NGƯỜI HỌC TỪ GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN

Võ Thị Liên Hương

Abstract


Nghiên cứu này tìm hiểu quan điểm của sinh viên về việc áp dụng PHĐC trong lớp học thực hành dịch. Cụ thể, nghiên cứu phỏng vấn sinh viên để tìm hiểu đánh giá của họ lợi ích và/hoặc thách thức khi họ thực hiện PHĐC và nhận định của họ về mức độ PHĐC giúp họ cải thiện bản dịch. Đồng thời nghiên cứu cũng thăm dò ý kiến của sinh viên về việc có nên áp dụng PHĐC trong lớp thực hành dịch hay không. Bằng việc tiến hành phỏng vấn 15 sinh viên sau một khóa học thực hành dịch có áp dụng PHĐC, nghiên cứu đã khám phá những vấn đề liên quan đến áp lực đồng trang lứa, cạnh tranh đồng trang lứa trong quá trình thực hiện PHĐC mà các nghiên cứu liên quan trước đây chưa đề cập đến. Mặc dù quy mô nghiên cứu nhỏ, kết quả nghiên cứu vẫn mang lại những hàm ý cho việc áp dụng PHĐC trong lớp học như xây dựng danh mục kiểm tra, tập cho người học làm quen với PHĐC và nâng cao nhận thức của người học về lợi ích và trách nhiệm của người thực hiện và nhận PHĐC.

Keywords


phản hồi đồng cấp, áp lực đồng trang lứa, thực hành dịch

Refbacks

  • There are currently no refbacks.