NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN ÂM TIẾNG HÀNNGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN ÂM TIẾNG HÀN

Đỗ Thị Kiều Diễm

Abstract


Bảng chữ cái trong tiếng Hàn có tên gọi là Hangeul. Hangeul bao gồm hệ thống nguyên âm và phụ âm, trong đó có 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Trong đó, 21 nguyên âm tiếng Hàn được chia thành 10 nguyên âm đơn và 11 nguyên âm đôi. Trên thực tế, trong quá trình giảng dạy, tác giả nhận thấy sinh viên năm thứ nhất sau khi đã được học về Hangeul đều chưa nhận thức đúng đắn về hệ thống nguyên âm, đặc biệt là chưa phân biệt được nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Do đó, bằng việc tiến hành khảo sát đối với 100 sinh viên năm thứ nhất, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích, đối chiếu số liệu, bài báo đã chỉ ra, phân tích đồng thời làm rõ những nguyên nhân khiến cho nhận thức của sinh viên về hệ thống nguyên âm tiếng Hàn chưa thực sự chính xác. Qua đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị giúp các nhà nghiên cứu, người dạy, người học, người biên soạn giáo trình tiếng Hàn nói chung phiên bản tiếng Việt nói riêng có thể rút ra được những phương pháp nghiên cứu, dạy, học và biên soạn giáo trình phù hợp, thống nhất với giáo trình tiếng Hàn, góp phần giúp người học có cái nhìn thống nhất hơn về hệ thống nguyên âm tiếng Hàn.

Keywords


Hangeul, hệ thống nguyên âm tiếng Hàn, nhận thức

Refbacks

  • There are currently no refbacks.