HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI VIẾT CỦA GIẢNG VIÊN TỪ GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM

Lê Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Thanh Hương

Abstract


Trong phản hồi viết (PHV) hiện nay các giảng viên và nhà nghiên cứu không chỉ chú ý đến việc sửa lỗi (Ferris, 2012; Lee, 2013) mà còn quan tâm đến các yếu tố khác từ phía sinh viên (Han, 2019; Simard và đồng nghiệp, 2015). Hầu hết các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào mối quan hệ giữa việc sửa lỗi trong PHV và sự phát triển khả năng ngôn ngữ. Trong khi đó, cần có thêm nhiều nghiên cứu chi tiết hơn về PHV và xem nó như một quá trình giao tiếp xã hội hai chiều giữa giảng viên và sinh viên (Storch, 2018). Trong bài báo này, chúng tôi tìm hiểu nhận thức của sinh viên Việt Nam học ngoại ngữ tiếng Anh về thực tiễn PHV của giảng viên. Chúng tôi tiến hành khảo sát 136 sinh viên năm thứ hai ngành tiếng Anh tại một cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thông qua bảng khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên nhận thức rõ ràng PHV của giảng viên không chỉ tập trung sửa chữa mà còn đưa ra gợi ý chi tiết để cải thiện toàn bộ bài viết về hình thức, nội dung, ý tưởng và phong cách. Sau khi nhận PHV, sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc sửa bài và có cách tiếp cận khác nhau. Nghiên cứu cũng đề xuất một số hướng dẫn quan trọng cho việc thực hiện PHV trong quá trình dạy viết.

Keywords


Phản hồi viết (PHV), sinh viên Việt Nam

Refbacks

  • There are currently no refbacks.